INFORMACJE

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17

IM.SIEDMIU KRASNOLUDKÓW

W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

OGŁOSZENIE

W DNIU 26.04.2018r. O GODZ: 16.00. ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE Z RODZICAMI DZIECI 6 - LETNICH DOTYCZĄCE OCENY  DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DO PODJĘCIA NAUKI. W POZOSTAŁYCH GRUPACH WIEKOWYCH ODBĘDĄ SIĘ SPOTKANIA I INDYWIDUALNE KONSULTACJE.

ZABRANA POPRZEDZONE BĘDĄ PRELEKCJAMI:

15.00-15.30.- BUDOWANIE SAMOOCENY DLA DZIECI.

15.30.- 16.00. - ABC ROZWOJU MOWY I SPOSÓB JEJ STYMULACJI.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja jest prowadzona w trzech etapach.

I ETAP

Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, zespole szkół lub zespole szkolno-przedszkolnym w terminie do 2 marca 2018 r. potwierdzili w swojej placówce wolę kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w określonym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP

Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających obecnie do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się od 9 marca do 23 marca 2018 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego (SYSTEM ZOSTANIE UDOSTĘPNIONY O GODZ. 9:00 W DNIU 09.03.2018).

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 14 maja - 21 maja 2018 r.

 

 

Ponadto informujemy, że w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

 

1. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II", ul. Matejki 67/69;

2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;

3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Sieroszewskiego 16.

 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Rekrutacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 17

Potwierdzeniem zatrudnienia/nauki  jest podanie na wniosku pełnej nazwy zakładu pracy/uczelni obojga rodziców (lub samotnego rodzica) wraz z adresem oraz pieczątką pracodawcy/uczelni. 

Potwierdzeniem spełnienia kryteriów ustawowych jest dostarczenie podanych na wniosku dokumentów.

Potwierdzeniem wielodzietności poza oświadczeniem jest podanie na wniosku numerów PESEL rodzeństwa dziecka kandydującego.

Potwierdzeniem spełnienia kryterium samotnego wychowywania dziecka w przypadku panny lub kawalera, poza oświadczeniem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów z Sądu, MOPS lub USC.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej MP 17 – Jolanta Rzeźniczak

Szczegółowe informacje znajdują się w Zakładce REKRUTACJA 2018/2019

 

14

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
    Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie, ul.Kozia 18
  • 34 3243679

Galeria zdjęć