INFORMACJE

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17

IM.SIEDMIU KRASNOLUDKÓW

W CZĘSTOCHOWIE

 

 

 

Z A P R A S Z A M Y

NA FESTYN RODZINNY

,, DLA KAŻDEGO COŚ FAJNEGO”

29  MAJA 2018  - ROZPOCZĘCIE PLANUJEMY O GODZ. 15 .00

W OGRODZIE MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 17 PRZY UL. KOZIEJ 18

 

DYŻURY WAKACYJNE PRZEDSZKOLI  W ROKU 2018

Rodzice zapisują dzieci na dyżur wakacyjny poprzez osobiste dostarczenie wniosku do placówki dyżurującej w terminie od 7 do 31 maja 2018 r.

Wzór wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny jest dostępny w dyżurującym przedszkolu/ zespole szkolno-przedszkolnym lub na stronie internetowej placówki, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl.

Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

W przypadku gdy liczba zgłoszeń spełniających powyższe kryterium będzie większa niż liczba miejsc, brana będzie pod uwagę kolejność składania wniosków.

Potwierdzeniem zapisania dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie zaliczki* na wyżywienie z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem tj. w terminie do 22 czerwca 2018 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w lipcu oraz do 24 lipca 2018 r. - w przypadku zapisania dziecka na dyżur w sierpniu. Brak zaliczki spowoduje wykreślenie dziecka z listy dzieci zapisanych na dyżur.

nr konta bankowego - wpłaty za żywienie dzieci w MP 17         78103011040000000093115001

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 2018/2019

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I ZESPOŁACH, A TAKŻE WYBRANYCH PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH NA ROK SZKOLNY 2018/2019

III ETAP

Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 14 maja - 21 maja 2018 r.

 

Ponadto informujemy, że w latach szkolnych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 niżej wymienione przedszkola niepubliczne oferują miejsca wychowania przedszkolnego na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych m.in. będą pobierały opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego przekraczającą 5 godzin w wysokości 1 zł, z tym że dzieci będące mieszkańcami miasta Częstochowy będą całkowicie zwolnione z opłat (nie dotyczy opłat za żywienie i zajęcia dodatkowe):

 

1. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki II", ul. Matejki 67/69;

2. Przedszkole Niepubliczne Małe Bambino, ul. Podchorążych 38;

3. Niepubliczne Przedszkole Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich, ul. Sieroszewskiego 16;

4. Przedszkole Niepubliczne "Niebiańskie Nutki", ul. Krakowska 1;

5. Niepubliczne Plastusiowe Przedszkole ul. Żwirki i Wigury 6/14.

 

Zgodnie z ustaleniami Komisji Rekrutacyjnej Miejskiego Przedszkola nr 17

Potwierdzeniem zatrudnienia/nauki  jest podanie na wniosku pełnej nazwy zakładu pracy/uczelni obojga rodziców (lub samotnego rodzica) wraz z adresem oraz pieczątką pracodawcy/uczelni. 

Potwierdzeniem spełnienia kryteriów ustawowych jest dostarczenie podanych na wniosku dokumentów.

Potwierdzeniem wielodzietności poza oświadczeniem jest podanie na wniosku numerów PESEL rodzeństwa dziecka kandydującego.

Potwierdzeniem spełnienia kryterium samotnego wychowywania dziecka w przypadku panny lub kawalera, poza oświadczeniem jest dostarczenie odpowiednich dokumentów z Sądu, MOPS lub USC.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej MP 17 – Jolanta Rzeźniczak

Szczegółowe informacje znajdują się w Zakładce REKRUTACJA 2018/2019

 

14

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie
    Miejskie Przedszkole Nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie, ul.Kozia 18
  • 34 3243679

Galeria zdjęć